ติดต่อ

 

ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ

 

ที่อยู่

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

1 หมู่ 6  ถ.มาลัยแมน  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม    73140

 

พิกัด

Decimal Degrees (WGS84) Degrees, Minutes & Seconds GPS
Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude
14.03181 99.97124 N14 01 54 E99 58 16 N 14 01.909 E 99 58.274

 

แผนที่

เส้นสีแดง: การเดินทางจากประตู ถ.พระแท่นดงรัง Show
เส้นน้ำเงิน: การเดินทางจากประตู ถ.มาลัยแมน Show

(หรือคลิกที่เส้นสีแดง, น้ำเงิน เพื่อศึกษาวิธีการเดินทางจากประตูต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้)

ดู ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

โทรศัพท์

02-942 8500-11 ต่อ 3405-6

0-3428 1053-6 ต่อ 3425

 

โทรสาร

0-3435 1327

 

อีเมล์