บริการชีวภัณฑ์

ติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 

Facebook :

http://www.facebook.com/pages/เชื้อราไตรโคเดอร์มา-และเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อควบคุมโรคพืช/650175675012354

โทรศัพท์ :

 08 1014 6410 (คุณประชุม รื่นนุสาร)

Line :

08 1014 6410