สื่อวิทยุ-โทรทัศน์

1.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง ไตรโคเดอร์มาในหน่อไม้ฝรั่ง ออกอากาศทางช่อง NBT รายการวิถีไทย เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 54  เวลา 10.10-10.35 น.

2.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในหน่อไม้ฝรั่ง ออกอากาศทางช่อง ETV รายการ เกษตรศาสตร์นำไทย เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 54 เวลา 16.00-16.30 น.

3.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ออกอากาศทางช่อง 7 รายการ ตามทันเกษตร เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 52 เวลา 19.45-19.48 น.

4.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ออกอากาศทางช่อง 7 รายการ ตามทันเกษตร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 52 เวลา 19.45-19.48 น.

5.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง เทคนิคการปลูกผักสลัดในวัสดุปลูกไร้ดิน ออกอากาศทางช่อง 7 รายการ  ตามทันเกษตร เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 52 เวลา 19.45-19.48 น.

6.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง ไตรโคเดอร์มาในผักไฮโดรโพนิกส์ ออกอากาศทางช่อง NBT รายการวิถีไทย เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 52  เวลา 10.15-11.00 น.

7.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง ไตรโคเดอร์มาในกล้วยไม้  ออกอากาศทางช่อง 5 รายการแวะเที่ยววันจันทร์ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 52  เวลา 13.40-14.05 น.

8.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  ออกอากาศทางช่อง 5 รายการแวะเที่ยววันจันทร์ เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 52 เวลา 13.40-14.05 น.

9.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในกล้วยไม้ ทางช่อง NBT และช่อง 5 (รายการเกษตรศาสตร์นำไทย) เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 51

10.  สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ เรื่อง เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในรายการ TECH TV ช่อง D news (เคเบิลทีวี) เมื่อวันที่  6 ส.ค.51 (ออกอากาศทางวิทยุ)

11.  ออกสื่อโทรทัศน์ เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ทางช่อง NBT และช่อง 5 (รายการเกษตรศาสตร์นำไทย) เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 51