Photo: 2007-11-20 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “อารักขาพืชไทยอารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี

Photo: 2007-11-20 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “อารักขาพืชไทยอารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี

จิระเดช แจ่มสว่าง No Comment
photo

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “อารักขาพืชไทยอารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี

20-22 พฤศจิกายน 2550
โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

21-Nov-2007 12:12, NIKON E8700, 2.8, 8.9mm, 0.017 sec, ISO 200
21-Nov-2007 12:16, NIKON E8700, 3.1, 13.7mm, 0.017 sec, ISO 200
21-Nov-2007 11:01, NIKON E8700, 2.8, 8.9mm, 0.017 sec, ISO 200
21-Nov-2007 11:32, Canon Canon PowerShot A95, 3.5, 13.59375mm, 0.017 sec, ISO 50
20-Nov-2007 08:48, NIKON E8700, 2.9, 10.0mm, 0.017 sec, ISO 200
 
20-Nov-2007 08:47, Canon Canon DIGITAL IXUS 850 IS, 2.8, 4.6mm, 0.167 sec, ISO 100
20-Nov-2007 08:45, Canon Canon DIGITAL IXUS 850 IS, 3.2, 6.142mm, 0.167 sec, ISO 100
21-Nov-2007 12:29, NIKON E8700, 3.0, 11.6mm, 0.017 sec, ISO 200
19-Nov-2007 19:30, NIKON E8700, 2.8, 8.9mm, 0.017 sec, ISO 100
21-Nov-2007 14:23, NIKON E8700, 5.3, 11.6mm, 0.007 sec, ISO 50