Photo: 2009-07-24 นิทรรศการ “การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในกล้วยไม้”

Photo: 2009-07-24 นิทรรศการ “การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในกล้วยไม้”

จิระเดช แจ่มสว่าง No Comment
photo

จัดนิทรรศการเรื่อง การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในกล้วยไม้
ร่วมกับคลินิกสุขภาพพืช ในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 24-26 ก.ค.52
ณ งานแสดงนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ (TIOIS) ณ Hall 8 อาคารอิมแพค เมืองทองธานี

26-Jul-2009 13:28, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.1 sec, ISO 200
25-Jul-2009 12:07, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.1 sec, ISO 200
26-Jul-2009 14:45, SONY DSC-W5, 2.8, 7.9mm, 0.05 sec, ISO 200
25-Jul-2009 18:15, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 3.5, 9.681mm, 0.067 sec, ISO 200
26-Jul-2009 13:28, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.125 sec, ISO 200
 
25-Jul-2009 17:13, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 3.2, 7.23mm, 0.067 sec, ISO 200
23-Jul-2009 13:55, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200
26-Jul-2009 14:19, SONY DSC-W5, 2.8, 7.9mm, 0.077 sec, ISO 200
25-Jul-2009 18:19, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.167 sec, ISO 200
25-Jul-2009 14:11, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200