Photo: 2009-11-26 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 9 “อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี”

Photo: 2009-11-26 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 9 “อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี”

จิระเดช แจ่มสว่าง No Comment
photo

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 9: อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

24-26 พฤศจิกายน 2552
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

26-Nov-2009 13:26, Canon Canon EOS 1000D, 4.5, 36.0mm, 0.017 sec, ISO 400
26-Nov-2009 13:24, Canon Canon EOS 1000D, 4.0, 24.0mm, 0.017 sec, ISO 400
26-Nov-2009 13:25, Canon Canon EOS 1000D, 5.0, 43.0mm, 0.017 sec, ISO 400
26-Nov-2009 13:34, Canon Canon DIGITAL IXUS 75, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 200
26-Nov-2009 13:36, Canon Canon DIGITAL IXUS 75, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 200
 
24-Nov-2009 13:27, Canon Canon PowerShot SD1100 IS, 2.8, 6.2mm, 0.125 sec, ISO 250
25-Nov-2009 18:25, Canon Canon EOS 1000D, 4.0, 27.0mm, 0.1 sec, ISO 400
25-Nov-2009 08:05, Canon Canon PowerShot SD1100 IS, 2.8, 6.2mm, 0.125 sec, ISO 200
25-Nov-2009 10:40, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 3.2, 8.295mm, 0.006 sec, ISO 80
25-Nov-2009 10:53, Canon Canon EOS 1000D, 9.0, 40.0mm, 0.008 sec, ISO 100